Spoznajte consultDirect, s.r.o.

Ponúkame Vám osobný prístup, flexibilné riešenia a poradenstvo pre úspech Vášho podnikania.Ak hľadáte spoľahlivé a individuálne riešenie na profesionálnej úrovni, kontaktujte nás.

V consultDirect Vám poskytujeme služby v oblastiach vedenia finančného účtovníctva, daní,
vedenia mzdovej agendy, účtovného poradenstva a administratívnych služieb v súvislosti
s podnikateľskými aktivitami našich klientov na území
Slovenskej republiky.

Finančné účtovníctvo

kompletné vedenie podvojného účtovníctva, prípravy účtovnej závierky (Súvaha,Výkaz ziskov a strát, Poznámky) a daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby vrátane kalkulácie základu dane z príjmov právnickej osoby

Daň z pridanej hodnoty

vedenie evidencie pre účely dane z pridanej hodnoty vrátane prípravy daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty, súhrnných výkazov a kontrolných výkazov. Asistencia pri daňových kontrolách a miestnych zisťovaniach

Metodika, Výročná správa

podpora vedenia spoločnosti pri príprave metodických návodov vrátane asistencie pripríprave Výročnej správy. Asistencia pri výkone auditu

Mzdová agenda

úplné vedenie mzdovej agendy spoločnosti vrátane výpočtu miezd, vedenia mzdových listov, vykonania ročného zúčtovania dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti zamestnanca

Poradenské služby

účtovné poradenské služby vrátane poradenstva v oblasti zdaňovania fyzických osôb, v oblasti zdaňovania zamestnancov, ako aj pomoc pri riešení problémov súvisiacich s určením nepeňažných príjmov, spôsobom ich zdanenia možnosťami plánovania v tejto oblasti.

 

Radi Vám budeme asistovať a hľadať efektívne riešenia.

KONTAKTUJTE NÁS

Spokojnosť našich klientov je na prvom mieste.
Naši klienti sú z nasledovných oblastí: